Om nakkefoldsskanning


Alle gravide får tilbudt en vurdering af risikoen for Downs syndrom hos fosteret. Undersøgelsen består af en blodprøve fra dig (doubletest) og en skanning af fosteret (nakkefoldsskanning). Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med din alder, finde omkring 90 % af fostrene med Downs syndrom.

Før du får foretaget nakkefoldsskanning og doubletest, er det vigtigt, at du føler dig godt informeret. Det er svært at forholde sig til, hvad risiko for Downs syndrom hos dit foster betyder. Du bedes derfor læse denne information.

Nakkefoldsskanning

Alle fostre har i den tidlige graviditet en væskeansamling i nakkeregionen, som kaldes nakkefolden. Hos fostre med Downs syndrom er denne nakkefold oftest mere udtalt end hos raske fostre. Tykkelsen af nakkefolden kan altså være med til at belyse risikoen for, at fosteret har Downs syndrom. Nakkefolden kan måles ved ultralydsskanning i perioden fra 11 uger + 2 dage til 13 uger + 6 dage. Skanning og risikovurdering foretages af sonografer (specialuddannede jordemødre og sygeplejersker).

Doubletest

Doubletesten er en blodprøve, som måler koncentration af to stoffer, der dannes i moderkagen. Niveauet af de to stoffer er oftest anderledes i graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom. Blodprøven bliver taget af din egen læge, optimalt ved 9 fulde uger. Det er vigtigt, at prøven er taget, inden du kommer til nakkefoldsskanning, så vi har resultatet og kan give dig den endelige risikoberegning ved skanningen. Hvis din egen læge ikke har mulighed for at tage blodprøven, bedes du kontakte Ambulatorium for Gravide.
Særlig information til gravide, der tidligere har tilhørt Gentofte Hospital eller Herlev Hospital

Risikovurdering

Nakkefoldens tykkelse og doubletesten indgår sammen med din egen alder i den samlede risikovurdering. Undersøgelserne giver ikke et endeligt ja/nej svar, men viser kun, hvor stor risikoen for at få et barn med Downs syndrom er. Risikovurderingen kan hjælpe os med at vurdere, om der er grund til yderligere undersøgelser.

Læs mere om nakkefoldsskanning og doubletest på fødeafdelingens hjemmeside
Eller download vores patientinformation