Praktisk info


Hvordan finder jeg afdelingen?

Gå ind af hovedindgangen, Indgang 01, og gå til venstre. Når du kommer ud til elevatorerne, skal du gå til højre. Ambulatorium for Gravide ligger lige ved siden af elevatorerne.Hvor kan jeg parkere?

Det kan være vanskeligt at finde en parkeringsplads ved hospitalet i dagtimerne. Det kan derfor være en god idé at orientere sig om parkeringsforholdene på forhånd. Vær også opmærksom på, at der er forskellige parkeringszoner med forskellige tidsbegrænsninger på området.

Ledsager til skanningen

Det er en god idé, at have en voksen ledsager med. Skanningen kræver ro og koncentration, så vi anmoder om, at du ikke tager børn med. Det gælder også, hvis dine børn er syge, og du har pasningsproblemer. Du er i så fald velkommen til at ringe og få en ny tid. Hvis skanningen mod forventning skulle vise noget unormalt, kan det være svært at rumme situationen og samtidig tage sig af et barn.


Skanningsbilleder

Der er mulighed for at få ultralydsbilleder med, blot husk at nævne det for sonografen. Der kan ikke filmes på stuen.


SMS påmindelse

Hvis du ønsker en sms-påmindelse om din tid, kan du tilmelde dig NemSMS på www.borger.dk
Læs mere om NemSMS.


Undersøgelse for MRSA

Hvis du har været indlagt på et hospital i udlandet inden for de sidste 12 måneder, eller hvis du har symptomer på maveinfektion (opkast og/eller diaré), skal du undersøges (podes) og eventuelt behandles for MRSA (Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus) hos din egen læge, inden du møder på hospitalet.

MRSA er stafylokokker, der er modstandsdygtige over for behandling med almindelige antibiotika. Infektioner med MRSA er forbundet med øget sygelighed, forlænget indlæggelsestid samt øget dødelighed. Det er derfor vigtigt at gøre en indsats for at fjerne bakterien.
Vær opmærksom på, at man godt kan være bærer af bakterien på huden eller i næsen, uden at man har tegn på infektion.